Tag archief:

Koek of pannenkoek? Verschil ruim € 8 miljoen! Uitleg werkingssfeer

Een bedrijf dat sinds 1995 pannenkoeken en poffertjes produceert heeft voor haar werknemers sinds 1 januari 2000 een pensioenregeling. Begin 2017 ontving dit bedrijf een brief van het Pensioenfonds Zoetwaren: het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit. Het bedrijf maakt immers (pannen-)koeken. Er moet dus aan achterstallige premies € 8.548.450,92 worden betaald!