To be or not to be… een consument.

Het maakt uit of een koper wel of geen consument is. De consument-koper wordt veel meer beschermd. Dat geldt ook bij (Euribor-)leningen, waarbij de bank de vaste opslag op de variabele rente ineens sterk verhoogt. Zie een situatie waarin ING de opslag op de Euribor verdubbelde van 1,00 naar 2,05% (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5825). De rechter vond de leningnemer in deze situatie geen consument. Hier kon dus geen gebruik worden gemaakt van de geruchtmakende en goed gemotiveerde uitspraak van diezelfde rechtbank van 11 november 2015 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:7848), die de consument bescherming biedt tegen een eenzijdige verhoging van de tarieven! Heeft de rechtbank Amsterdam wel de juiste maatstaf aangelegd? Ik denk het niet, kijkend naar Europese jurisprudentie. Europese richtlijn 93/13 beoogt de zwakke positie van de consument te verhelpen tegenover de door de professionele wederpartij tevoren opgestelde voorwaarden, waarover niet onderhandeld kan worden. Mogelijk levert hoger beroep een andere uitkomst op!

Call Now Button