Koopcontracten

Het aangaan van koopovereenkomsten is bijna altijd maatwerk. Ontbindende voorwaarden zoals financiering, wijziging bestemming en schone grond vereisen nauwkeurige formulering. Moeten eventuele huurders nu juist blijven zitten of ontruimen? Waarom geen Vormerkung? Kan een belegger bij de verkoop van een woonhuis een beroep doen op de wettelijke bedenktijd van drie dagen? De Groen & Van Lint Advocaten is ook op dit gebied thuis.