Rechtsverhouding verzekeraar en tussenpersoon

De assurantietussenpersoon werkt in opdracht (artikel 7:400 BW) van de klant. Hij moet de klant jegens de verzekeraar vertegenwoordigen en moet daarbij zorgvuldig handelen (artikel 7:401 BW, de zorgplicht van een goed opdrachtnemer). De Wft en het BW geven het kader voor die zorgplicht. De tussenpersoon moet de verzekeringnemer volledig en tijdig informeren. Vanaf 2018 is de tussenpersoon wegens een nieuwe Europese richtlijn zelfs verplicht om de klant volledig te informeren over de hoogte van de provisie die de verzekeraar hem betaalt. Op veel terreinen behoudt de klant natuurlijk wel een eigen verantwoordelijkheid. De Groen & Van Lint Advocaten heeft veel ervaring op dit gebied.