Yourhosting: fake denktank, fake website? Onrechtmatige hosting

Yourhosting is hostingprovider van de website www.gabme.org. Domeinnaamhouder van deze website is ene “Susan Williams” te Amsterdam… De zeer summiere website, twee pagina’s, vermeldt dat GABME betekent: Global Advisory Board Middle East, en dit is dan “an independant international think tank”. Deze think tank zou research doen in opdracht van “central governments”, United Nations, enzovoort, maar heeft kennelijk geen fysiek adres (“London, United Kingdom”). Op internet circuleert een publicatie waarin een man wordt beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar gabme.org, bij wijze van legitimatie. De auteur van het rapport is “Susanwilliamswork”.

De beschuldigde ervaart dit als een lastercampagne, zegt ook schade te lijden, en wil weten wie hem beschuldigt. Hij kan echter niets vinden over GABME en evenmin over de mysterieuze “Susan Williams”. De beschuldigingen van fraude liegen er echter niet om. Daarom wordt Yourhosting gevraagd de website offline te halen en de identiteit van de domeinnaamhouder te geven. Yourhosting doet dit niet en de rechter moet beslissen.

Belangrijk voor een zaak als deze is artikel 6:196c lid 4 BW: een hostingprovider is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie als hij geen weet heeft van de opgeslagen informatie en het onrechtmatig karakter daarvan en daar redelijkerwijs ook niet van behoort te weten, dan wel – zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten – prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. Mooi! Maar wat is onrechtmatig? We hebben toch vrijheid van meningsuiting?

De beschuldigde man heeft op internet en ook in de fysieke wereld uitvoerig naspeuringen gedaan maar “Susan Williams” is niet te vinden en ook GABME is, behalve op deze website en in het zogenaamde rapport, natuurlijk niet te vinden. Het heeft er dus alles van weg dat GABME fake is en dat de website van GABME is aangemaakt met geen ander doel dan om de beschuldigingen van fraude legitimiteit te geven, terwijl het in werkelijkheid gaat om anonieme en niet gefundeerde beschuldigingen. Yourhosting voert het onbegrijpelijke verweer “dat de website juist bijdraagt aan het ontkrachten van het rapport omdat de website goedbeschouwd maar heel weinig en slechts algemene informatie bevat. Bezoekers van de website zullen dan verder gaan zoeken en ook niets vinden over of van GABME…”. Op 10 januari 2018 beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in kort geding dat Yourhosting de website direct ontoegankelijk moet maken. Interessant is het oordeel over de inbreuk op de privacy van “Susan Williams”, als die al bestaat: een belangenafweging noopt ertoe het belang van eiser bij het verstrekken van de identificerende gegevens zwaarder te laten wegen dan de belangen van Yourhosting als hostingprovider en die van de domeinnaamhouder om uit oogpunt van privacy de gegevens niet te verstrekken. Zou dat anders zijn, dan zou de beschuldigde vogelvrij zijn voor anoniem geuite ernstige beschuldigingen. Dus Yourhosting moet alsnog de identificerende gegevens van de domeinnaamhouder verstrekken (onder meer bank- en creditcardgegevens), dit op straffe van een dwangsom die tot € 100.000,- kan oplopen. Vrijheid van meningsuiting, maar dan wel in een dialoog zonder “trollen”.

Call Now Button