Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer brengt een groot aantal verplichtingen voor de werkgever met zich mee. Verplichtingen gericht op de begeleiding en re-integratie (desnoods in Spoor 2) van de werknemer, alsmede de verplichting om het loon door te blijven betalen gedurende een periode van maximaal 104 weken. Indien een werkgever deze verplichtingen niet netjes nakomt, kan daar bovenop ook nog eens een loonsanctie van het UWV komen, die tot gevolg kan hebben dat het loon zelfs nog een jaar langer dient te worden doorbetaald.

Veel werkgevers ervaren deze verplichtingen dan ook als belastend en willen het liefste dat deze verplichtingen zo snel mogelijk eindigen. In dat kader wordt vaak gedacht aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met zieke werknemers is echter bepaald niet eenvoudig. Dit vanwege het opzegverbod bij ziekte. Toch is ontslag onder omstandigheden wel degelijk mogelijk, want ook een werknemer heeft verplichtingen in het kader van zijn re-integratie, waar hij zich aan moet houden. Houdt hij zich daar niet aan, dan heeft dat voor hem consequenties.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vond onlangs dat een ontslag op staande voet aan een zieke werknemer terecht was gegeven (ECLI:NL:GHSHE:2016:3020). In die zaak gaf de betreffende werkneemster bij herhaling geen gevolg aan de verplichting om zich door een arbeidskundige te laten controleren. Dit feit is op zichzelf nog geen dringende reden voor een ontslag op staande voet, omdat indien een werknemer zijn verplichtingen schendt, de werkgever eerst maar eens het loon moet opschorten of stoppen. Dat was hier niet gebeurd. Maar omdat de werkneemster vervolgens ook nog eens zonder toestemming van de werkgever op vakantie ging, was de maat wel vol voor de werkgever en ook het hof oordeelde dat deze combinatie van feiten zo ernstig was dat dit het ontslag op staande voet rechtvaardigde.

Kortom, er zijn veel wettelijke regels die in acht moeten worden genomen indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Die regels zien toe op werkgevers, maar ook op werknemers. Worden die regels niet nagekomen, dan kunnen sancties volgen, welke voor een werknemer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals het stopzetten van het loon, maar ook: een ontslag. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het gidsen van werkgevers in dergelijke trajecten en denken graag creatief met u mee om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Call Now Button