Arbeidsongeschiktheid

De regels rond arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid worden steeds complexer. Wat moet er in een plan van aanpak staan? Welke re-integratie-inspanningen moet een werkgever verrichten en wat mag die van een werknemer verwachten? Is er wel of geen passende arbeid bij de werkgever? Mag een werkgever afgaan op het advies van de Arbodienst? Als de Arbodienst verkeerd adviseert, wat heeft het dan voor gevolgen? Wat kunt u doen tegen een loonsanctie?