Pensioen

Pensioen is, na het salaris, de duurste arbeidsvoorwaarde voor werkgevers. Is een werkgever verplicht een pensioen aan te bieden? Moet de ondernemingsraad worden geraadpleegd bij een wijziging van de pensioenregeling? Welke verplichtingen heeft een werkgever ten aanzien van ex-werknemers? Wanneer mag een werkgever een pensioentoezegging wijzigen of beëindigen?