Belemmeringsverbod. Concurrentiebeding dus nietig! IT’er mag naar Ahold.

Nivo Engineering, een consultancy- en ingenieursbureau, ontwerpt netwerken, cybersecurity en datacenters, geeft daar ook advies over en detacheert IT’ers. Opdrachtgever is onder meer Ahold. Een IT-engineer treedt op 1 maart 2016 bij Nivo in dienst en wordt na een paar maanden tewerkgesteld bij Ahold in Zaandam. Er geldt een standaard concurrentie- en relatiebeding: het is verboden om bij Ahold te gaan werken binnen een jaar na vertrek bij Nivo. Nivo heeft al direct, in de vorm van een “vaststellingsovereenkomst” in de arbeidsovereenkomst – voor onbepaalde tijd – laten opnemen dat werknemer slechts een beroep op artikel 9a Waadi, het belemmeringsverbod dat beoogt uitzendkrachten/gedetacheerden een sterkere positie te geven, kan doen als de IT-engineer bij een partij als Ahold voor onbepaalde tijd in dienst kan treden. Al bij voorbaat een “vaststellingsovereenkomst”! Ja, het is een heikele kwestie en ja: hier is door een slimme jurist over nagedacht!! Maar werkt het?

De IT-engineer wil ondanks het concurrentiebeding namelijk in oktober 2017 bij Ahold in dienst treden… Is het concurrentie- en relatiebeding nietig? De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland beslist op 1 februari 2018 in het voordeel van de IT-engineer. Het belemmeringsverbod in de Europese richtlijn 2008/104/EG is immers duidelijk: ook uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd bij een uitlener/detacheerder in dienst zijn mogen niet worden belemmerd door een concurrentie- of relatiebeding. En de al bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst opgenomen “vaststellingsovereenkomst” zou het effect van het dwingendrechtelijke belemmeringsverbod wegnemen. De werking van dwingend recht kan niet op voorhand worden uitgesloten, het dwingende karakter daarvan mag niet worden ondermijnd (HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:39). Omdat de IT-engineer onder leiding en toezicht van Ahold werkte was sprake van een echte uitzendsituatie en moet worden uitgegaan van een nietige belemmering. De IT-engineer kan dus zonder probleem bij Ahold in dienst treden.

Een ondernemer/werkgever die zijn know how probeert te beschermen moet dus oppassen bij het detacheren/uitzenden van werknemers. Het bij voorbaat in een “vaststellingsovereenkomst” beperken van het belemmeringsverbod werkt in ieder geval niet! De Groen & Van Lint Advocaten adviseert en procedeert ook op dit gebied.

Call Now Button