Concurrentiebeding alive and kicking

Veel werkgevers (en ook veel werknemers…) verkondigen de stelling dat concurrentiebedingen “toch niet werken” of zelfs: “ongeldig zijn”. Concurrentiebedingen zijn echter vrijwel altijd geldig, net als vrijwel alle andere onderdelen van de arbeidsovereenkomst. De minimale eisen zijn dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is en dat de werknemer meerderjarig is. Niet zo moeilijk dus. Alleen bij een overeenkomst voor bepaalde tijd worden (aanzienlijk) hogere eisen gesteld. Dat het dus gevaarlijk is om een concurrentiebeding te overtreden blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 17 januari 2017: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:310. Twee werknemers gingen uit dienst bij FMT (nu: VPS) en traden hierop in dienst bij Doc-work. Daar deden zij deels concurrerende werkzaamheden en uiteindelijk moesten zij per persoon € 15.000,- betalen, naast de aanzienlijke proceskosten. Alleen in bijzondere gevallen worden concurrentiebedingen en de daarop verbeurde boetes gematigd. De hoofdregel is en blijft: contract is contract!

Call Now Button