De Groen & Van Lint Advocaten en De Clercq Advocaten Notariaat bundelen hun krachten

De Groen & Van Lint (DGVL) en De Clercq Advocaten Notariaat (De Clercq) gaan per 1 januari 2024 samen.

Deze samenwerking leidt tot een versterking van expertise op de gebieden die beide kantoren al hebben, te weten Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Vastgoed. Tezamen werken er dan 25 advocaten.

De twee kantoren gaan door onder de naam De Clercq Advocaten Notariaat. Er zal gewerkt worden zowel vanuit Sassenheim als vanuit Leiden.

Paul de Groen zal als nieuwe partner werkzaam zijn op de secties Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht, en ook gedeeltelijk op Vastgoed.

Jacco van Lint zal als partner de sectie Vastgoed gaan leiden. Daarnaast zal hij ook actief blijven op Ondernemingsrecht, en ook deels op Arbeidsrecht.

“Bij het nemen van deze stap is niet alleen gekeken naar de rechtsgebieden en onze cliënten, maar ook naar de bedrijfscultuur”, aldus Paul de Groen. “De kantoren blijken goed bij elkaar te passen in het constante streven naar een goede samenwerking met cliënten en hoge kwaliteit van dienstverlening.”

“Uiteraard wordt onze dienstverlening zonder enige onderbreking voortgezet”, aldus Jacco van Lint. “De goede band met onze cliënten willen we uiteraard behouden. Deze stap geeft de mogelijkheid om onze cliënten zelfs beter te bedienen”.

De Clercq Advocaten Notariaat: Oplossingen voor vraagstukken van morgen

De wereld verandert razendsnel. Nieuwe verhoudingen, nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. En dus: nieuwe uitdagingen, ook op juridisch gebied. Daarom zit De Clercq er bovenop en kijkt vér vooruit, voorbij de horizon. De Clercq signaleert knelpunten en analyseert mogelijke oplossingen. Zo baant De Clercq voor u de weg om mee te veranderen. De expertise van De Clercq strekt zich uit over vijf legal boutiques, te weten Arbeid/Medezeggenschap/Mediation, IT/Privacy/Cybersecurity, Notariaat, Ondernemingsrecht en Vastgoed en Overheid. Bezoek vast de website www.declerq.com.

Call Now Button