Dopper: schelden doet geen pijn… maar op Twitter wel!

Wie kent ‘m niet: de Dopper, de duurzame waterfles met een missie?

Sinds 2010 richt Dopper zich op het terugdringen van het grootschalig gebruik van petflessen. Een andere social enterprise “Join the pipe” is ook op dit terrein actief. Prachtig toch? En helemaal als deze twee social enterprise-concurrenten de handen ineenslaan. Echter, na een niet tot stand gekomen samenwerking tussen Dopper en Join the pipe en een ontwerpwedstrijd die kennelijk onverwacht voor Join the pipe door een ander werd gewonnen, begint Join the pipe een mediaoffensief tegen Dopper, met name op Twitter: “Dopper is een fopper”, “Plagiaat loont”, “Dopper is plagiaat. Dus strafbaar”, :Jatwerk”, “Dopper: nooit meer roepen: das haben wir niet gewusst”, enzovoort.
Dopper laat dat niet op zich zitten en eist een rechterlijk verbod. Dan moet Joint the pipe haar beschuldigingen onderbouwen. Kern van de beschuldiging, zo blijkt dan, is dat de Dopper plagiaat zou zijn. In 2005 zou er al een Dopper-model in Rusland openbaar zijn gemaakt.
Zowel de rechtbank als het gerechtshof maken korte metten met Join the pipe. Weliswaar komt Join the pipe de vrijheid toe haar mening te uiten, maar anderzijds heeft Dopper ook recht op bescherming van haar goede naam tegen lichtvaardig gepubliceerde beschuldigingen. Bij de afweging tussen deze twee rechten speelt mee dat Dopper zonder nuance werd beticht van plagiaat en dat die beschuldiging op geen enkele manier hard gemaakt kon worden. De Russische “voorganger” verschilde op essentiële punten van de Dopper, dus dat was geen rechtvaardiging. En beschuldigingen als “jatwerk”, “strafbaar” en “stolen design” moeten ook op internet, waar men aan enige overdrijving wel gewend is, ten minste een kern van waarheid hebben. Dopper moet dulden dat zij kritisch wordt gevolgd, maar hoeft niet te pikken dat zij ongefundeerd beticht wordt van plagiaat, en zeker niet als de beschuldiging in zeer stellige en diffamerende bewoordingen wordt gepresenteerd. Het gerechtshof maakte op 25 april 2017 dan ook korte metten met Join the pipe: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1639. Join the pipe moet een dwangsom betalen als het doorgaat met haar beschuldigingen. De uitspraak van het gerechtshof is in lijn met Europese jurisprudentie, waarin steeds van de omstandigheden afhangt welk belang het zwaarst weegt.

Call Now Button