Fysio Roermond vs Fysiotherapie Roermond: inbreuk handelsnaam?

Voor domeinnamen gold al, zie ons blog over FlexExpert, dat louter beschrijvende namen geen bescherming geven. Geldt dat ook voor handelsnamen? Een fysiotherapiepraktijk in Roermond noemt zich, hoe kan het ook anders, Fysio Roermond. Sinds 1 september 2016 wordt deze naam als handelsnaam gevoerd, en ook als domeinnaam: www.fysioroermond.com. Een concurrent in Roermond start kort daarna, op 22 december 2016, een fysiotherapiepraktijk onder de naam Fysiotherapie Roermond. In beginsel gaat de oudste handelsnaam vóór. Maar geldt dat ook bij deze beschrijvende namen? Het woord “fysio” beschrijft fysiotherapiediensten en het woord “Roermond” duidt aan in welke plaats die diensten worden aangeboden. De kantonrechter in de rechtbank Limburg beslist op 21 februari 2018 dat voor handelsnamen op dit punt dezelfde jurisprudentie geldt als voor domeinnamen, net als het hof Den Haag in 2017 al besliste (Parfumswinkel vs Parfumswebwinkel). Dit vanwege de “Freihaltebedürfnis”, ofwel het algemeen belang dat beschrijvende en gebruikelijke aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt en dat die aanduidingen voor alle ondernemingen beschikbaar blijven. Voor merken was dit in het “Postkantoor-arrest” van het Europees Hof van Justitie al in 2004 beslist. Hoe dan ook, uitsluitend onder voldoende ernstige bijkomende omstandigheden is het gebruik van een zuiver beschrijvende handelsnaam dan inbreuk op de oudere handelsnaam.

Een bijkomende omstandigheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de gebruiker van de jongere handelsnaam ook op andere onderdelen “meelift” met de ondernemer die de handelsnaam al eerder gebruikte. Dat moet dan wel aannemelijk worden gemaakt. Ook al bestaat er verwarring omdat Fysio Roermond en Fysiotherapie Roermond natuurlijk wel heel erg op elkaar lijken, maar het geeft nog steeds geen reden om de oudste handelsnaam te beschermen. Bij het kiezen van een nieuwe of aangepaste handelsnaam is het van belang om voldoende origineel te zijn (het Haagse hof gaf als voorbeeld een schoenwinkel die zich “hoge hakjes-winkel” noemt), zeker ook omdat de handels- en domeinnaam vaak identiek zijn.

Call Now Button