ABN AMRO: geheimhoudingsbeding is geen relatiebeding; concurrentie toegestaan

Twee beleggingsadviseurs van ABN AMRO in Friesland zijn eind 2016 en begin 2017, via de kantonrechter, ontslagen. Dit wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. De ABN AMRO stelt dat zij bijna € 3 miljoen schade heeft geleden omdat zij klanten van de bank door hun verwijtbaar handelen schadeloos heeft moeten stellen. En nu blijken die zojuist ontslagen werknemers de ABN AMRO ook nog eens flink te beconcurreren! De een heeft op 5 januari 2017 een financieel adviesbureau geopend en de ander doet dat op 6 april 2017, met als bedrijfsomschrijving: “Het begeleiden van beleggers op het gebied van financiële instrumenten, financiële partijen en financiële markten”. De nu voor eigen rekening werkende beleggingsadviseurs hebben contact met een aantal van hun relaties bij de bank. En sommige van die relaties zeggen het vermogensbeheer bij de bank op… Alle reden dus om hen de pas af te snijden. Er is echter wel een klein probleem: er is geen concurrentie- en/of relatiebeding van toepassing…

ABN AMRO grijpt dan het ooit wel overeengekomen geheimhoudingsbeding aan in een poging deze ex-werknemers af te stoppen. Lukt dit? De kantonrechter te Leeuwarden beslist op 14 december 2017 dat het geheimhoudingsbeding er slechts op gericht is ABN AMRO te beschermen tegen het weglekken van vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie. Bovendien bleek dat over het geheimhoudingsbeding niet was onderhandeld. De uitleg van ABN AMRO dat dit beding ook zou verbieden klanten actief te benaderen wordt dus niet gevolgd! De tweede grondslag van de bank (“onrechtmatige concurrentie” zonder concurrentie- of relatiebeding) vindt evenmin genade in de ogen van de kantonrechter: de ex-werknemers hebben niet stelselmatig het klantenbestand van ABN AMRO benaderd en evenmin is bewezen dat zij altijd het initiatief hebben genomen om met klanten van ABN AMRO in contact te komen. Daarnaast: de contacten betroffen slechts een gering aantal klanten, terwijl de werknemers, toen zij nog bij ABN AMRO in dienst waren, meer dan 200 klanten per persoon bedienden.

Voor werkgevers is de les uit het bovenstaande dat het noodzakelijk is een concurrentie- en relatiebeding overeen te komen, en dat die bedingen bovendien zodanig goed moeten zijn geformuleerd dat ze te allen tijde standhouden. Anders lekt er veel weg… De Groen & Van Lint Advocaten adviseert en procedeert veel op dit gebied.

Call Now Button