Een half relatiebeding is géén relatiebeding

Lodder & Co – Accountants en Adviseurs, menen hun onderneming beschermd te hebben met een goed geformuleerd relatiebeding, waarnaar werd verwezen in een ondertekend arbeidscontract. Dat relatiebeding was echter (slechts) opgenomen in het personeelsreglement. En een inmiddels bij Lodder vertrokken werknemer stelt dat hij dit reglement niet heeft gekregen bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst… De vertrokken werknemer heeft inmiddels zaken gedaan voor vijftig relaties van Lodder en heeft volgens de kantonrechter een boete van € 247.218,99 verbeurd… In hoger beroep kijkt het gerechtshof echter nauwkeuriger naar de jurisprudentie. En beslist dat het relatiebeding niet van toepassing is! Hiervoor is namelijk vereist dat de werknemer schriftelijk akkoord gaat met een relatiebeding dat als bijlage is bijgevoegd en waarnaar uitdrukkelijk is verwezen (dan wel: de werknemer anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart dat hij instemt met het betreffende relatiebeding). Uit https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:364 (de beslissing van de Hoge Raad van 3 maart 2017) blijkt dat deze criteria (voor de liefhebber: uit het arrest Philips/Oostendorp uit 2008) strikt moeten worden uitgelegd. En ook onder de WWZ is dit niet anders! Met andere woorden: laat de werknemer uitdrukkelijk tekenen voor het relatiebeding, anders is dat niet van toepassing.

Call Now Button