Hoofddoek op de werkvloer toegestaan?

De hoofddoek: in de jaren 50 nog veel gedragen door Hollandse dames, maar tegenwoordig een issue, vooral op het werk. Mag de werkgever dit nu wel of niet verbieden? De stand van zaken anno 2017: het dragen van een keppeltje of een hoofddoek geldt als een uiting van geloofsovertuiging. In Nederland wordt de drager daarom beschermd door de Algemene wet gelijke behandeling, elders in Europa door soortgelijke wetgeving. Door kledingvoorschriften die bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek tijdens het werk verbieden zou een werkgever (indirect) kunnen discrimineren. Er zijn hierover echter ook recent tegenstrijdige beslissingen genomen. In een Belgische zaak, Achbita/G4S Secure Solutions, was mevrouw Achbita in 2006 ontslagen omdat zij niet wilde komen werken zonder hoofddoek op. Het Hof van Justitie van de EU, niet de minste rechter, heeft op 14 maart 2017 op genuanceerde wijze beslist, kort samengevat, dat de werkgever kledingvoorschriften mag geven (het voorschrift om “neutraal” gekleed te gaan) en de hoofddoek dan mag verbieden:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:364.
Wel is daarvoor vereist dat de werkgever al neutrale kledingvoorschriften toepasselijk heeft verklaard en dat die consistent en eenduidig worden gehanteerd (bijvoorbeeld geen ad hoc-verbod) en dat het moet gaan om werknemers die in contact komen met klanten/het publiek. Een genuanceerd oordeel dus!

Call Now Button