Koekjes Royale: een koekje van eigen deeg!

Een werknemer, marketing medewerker/verkoper, van de ambachtelijke koekjesfabrikant “Koekjes Royale” uit Maastricht (“sinds 1929”) overhandigt zijn collega’s een brief: “Recent heb ik mij een beetje verdiept in onze CAO (…) en geconstateerd dat Koekjes Royale de CAO-afspraken voor mij niet nakomt. Koekjes Royale is zeer winstgevend, maar ik vermoed dat men onze rechten niet wil nakomen. Daarom vind ik het tijd om nu ook jullie te informeren”. Het maandloon van deze werknemer is € 2.900,- bruto. Nadat deze werknemer kort daarna aankondigt een personeelsvertegenwoordiging op te willen richten wordt hij ’s middags om 14.30 uur op staande voet ontslagen en zelfs op verzoek van Koekjes Royale door de gealarmeerde politie uit het pand verwijderd. Koekjes Royale stelt dat de werknemer het geheimhoudingsbeding heeft overtreden en, meer in het algemeen, grote onrust binnen de onderneming heeft veroorzaakt. Ontslag terecht? De werknemer stapt naar de rechter, maar Koekjes Royale vindt dat, als het ontslag geen stand zou houden, de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden wegens een verstoorde verhouding. De rechtbank Limburg beslist op 2 juni 2017: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:5183 het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Verder vindt de rechter dat er weliswaar een verstoring is, maar niet zodanig dat deze tot ontslag moet leiden. Dat de werknemer zijn collega’s erop wees dat Koekjes Royale de CAO niet nakomt “kan voor Koekjes Royale hoogstens een teleurstellende ervaring zijn geweest”! Het opkomen voor eigen rechten is conform vaste jurisprudentie vrijwel nooit een reden voor ontslag… Het is geen Casino Royale! Koekjes Royale krijgt dus een koekje van eigen deeg.

Call Now Button