Ontslag statutair bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder is vaak iets eenvoudiger dan ontslag van een “gewone” werknemer, maar er is wel een omvangrijke checklist met formele stapjes, die zorgvuldig nagelopen moet worden. Gaat het met het zetten van die formele stappen immers niet goed, dan is de kans groot dat op enig moment het ontslag wordt teruggedraaid. De statutair bestuurder komt dan terug in de organisatie en dat is iets dat zoveel mogelijk voorkomen zou moeten worden.

Een van die formele regels uit de checklist is bijvoorbeeld beantwoording van de vraag of iemand wel echt statutair bestuurder is, of dat er sprake is van iemand die alleen maar bestuurder wordt genoemd (maar het niet is). Ook voor het houden van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag gaat worden gestemd, is een grote hoeveelheid formele regels van toepassing (welke termijnen gelden, hoe moet de oproep worden geformuleerd, wie mag wat zeggen, mag er een advocaat bij aanwezig zijn?). Daarbij is het soms noodzakelijk dat de statutair bestuurder in afwachting van de algemene vergadering van aandeelhouders geschorst wordt. Mag dat en zo ja: hoe gaat dat en welke regels gelden daarbij dan? Welke rol speelt de omstandigheid dat de statutair bestuurder arbeidsongeschikt is?

Wij zijn uitstekend op de hoogte van de checklist die in acht genomen moet worden bij het ontslag van een statutair bestuurder en hebben een gedegen kennis en ervaring met dergelijke ontslagtrajecten. Wij staan u dan ook graag bij in dergelijke kwesties, of u nu een aandeelhouder bent of een statutair bestuurder.

Call Now Button