Wat mag een sollicitant verzwijgen?

Wat mag en moet een sollicitant tijdens de sollicitatiefase vragen en zeggen? Aangenomen wordt dat eigener beweging alleen zaken moeten worden gemeld als dit relevant is voor de uitoefening van de functie. Geldt dat ook voor een gevangenisstraf? De kantonrechter in de rechtbank Oost-Nederland besliste op 18 februari 2013 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1359 als volgt. Een sollicitant dient informatie waarvan hij behoort te weten dat die voor de werkgever in verband met een te sluiten arbeidsovereenkomst van belang kan zijn, te melden. Een strafrechtelijk verleden wordt in beginsel beschermd door artikel 8 EVRM, maar in dit geval had werknemer – gelet op beoogde functie, arts voor een groep kwetsbare ouderen – zijn verleden tijdens zijn sollicitatie en zeker ook nadien toen hij door werkgever met vragen werd geconfronteerd, moeten melden. Werkgever had er goed aan gedaan zelf verder onderzoek te doen en bijvoorbeeld een VOG, verklaring omtrent gedrag, te vragen, maar de informatieplicht weegt in deze situatie zwaarder dan de onderzoeksplicht, temeer nu werknemer tijdens en zelfs na de sollicitatie werkgever “op het verkeerde been” had gezet.

Call Now Button