Tag archief:

Verkrijgende verjaring grond: 20 jaar bezit is niet genoeg

De schaarse grond in Nederland wordt soms niet gekocht maar ingepikt, en dat soms zonder kwade intenties. En als twee partijen strijden over de eigendom van een stuk grond, ook al is het maar een paar vierkante meter, komt de rechter er vaak aan te pas. In de categorie “landjepik-zaken” was het vertrouwde beeld dat…Lees meer

Nadeelcompensatie: afgesloten tuincentrum krijgt geen vergoeding

Tuincentrum De Mooij, gelegen in het buitengebied van Katwijk-Rijnsburg, is alleen toegankelijk via de Noordwijkerweg. De gemeente Katwijk sluit de Brouwerstraat in Rijnsbrug, een belangrijke toegangsweg naar het tuincentrum, van half februari tot half juli 2013 in beide richtingen af in verband met de herinrichting van de nabijgelegen Brouwerstraat. Het bedrijf lijdt een behoorlijk omzetverlies en winstderving als gevolg van de afsluiting…