Een vriendendienst. Of… betaald werk?

TT Equity Research B.V. maakt voor haar klanten specifieke en exclusieve financiële analyses van bedrijven met het doel handelen in aandelen/opties van die bedrijven mogelijk te maken. In tijden van Corona des te interessanter! In 2014 ontmoette de bestuurder/aandeelhouder van TT Equity, via een wederzijdse vriend, een IT’er. In juni 2016 zoekt TT Equity contact met deze IT’er. Afgesproken wordt dat de IT’er als testcase een eerste bedrijfsanalyse maakt. De IT’er werkt hier anderhalve maand aan. TT Equity mailt de IT’er: “Wil het ook even met je hebben over hoe we de samenwerking kunnen vormgeven. Makkelijkste zou zijn als je als zzp’er kan werken, maar ik moet ook nog even checken met mijn accountant/fiscalist. Daarnaast moet ik hier wat infrastructuur regelen, computer etc.” En later: “Hatsikadee, morgen krijg ik een computer voor je binnen! Je moet hem alleen nog even zelf programmeren.

Na de eerste testanalyse werkt de IT’er vanaf 11 november 2016 aan analyses van andere bedrijven, op instructie van TT Equity. Dit tot 20 januari 2017. Daarna, tot 3 februari 2017, is de IT’er min of meer op eigen initiatief verdergegaan. En toen deelde TT Equity de zzp’er mee dat de samenwerking per direct beëindigd werd. De IT’er stuurde vervolgens een factuur ad € 25.743,00 inclusief BTW.

De reactie van TT Equity was: “Wat betreft de factuur zie ik nu snel dat je vanaf september gefactureerd hebt terwijl de afspraak was dat je eerst een project zonder vergoeding zou doen. Daarnaast ben ik het ook niet eens met factureren van januari en februari. Volgens mij heb je januari en februari vooral gespendeerd aan NCC en andere personal interests. Heb geen zin in gedonder hierover, maar dit is geen factuur volgens afspraak.

Rechtbank en hof

Zowel rechtbank als hof beslissen dat voldoende onderbouwd is dat partijen een vergoeding van € 5.000,00 per maand hebben afgesproken, althans dat dit niet voldoende is betwist. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat de zzp’er zonder vergoeding aan de slag zou willen gaan. Het gerechtshof Amsterdam besliste op 10 maart 2020 dat van een vriendendienst, zoals TT Equity nog stelde, geen sprake is. De IT’er zou als zzp’er aan de slag gaan, hij zou een eigen computer krijgen en hij is feitelijk meegegaan naar Londen om zijn analyse van het eerste geanalyseerde bedrijf aan klanten van TT Equity te presenteren. De reiskosten heeft TT Equity voor haar rekening genomen. TT Equity heeft de ontvangen factuur slechts op een aantal specifieke punten betwist: “geen factuur volgens afspraak”, maar niet betwist dat er wel gefactureerd mocht worden. Daarom, en omdat de zzp’er veel tijd en moeite in het werk heeft gestopt is geen sprake van een vriendendienst. TT Equity moet € 5.000,- per maand betalen over de periode 11 november 2016 – 20 januari 2017.

Zzp’er of vriendendienst?

Onlangs verweerde een onhandige klusser die de caravan van een kennis had gestald en die caravan beschadigde zich ook met het verweer dat sprake was van een vriendendienst. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde de klusser op 15 januari 2020 tot vergoeding van de schade. Vriendendienst of niet… Zeker ook in tijden als deze zal het vaker voorkomen dat professionals diensten voor een ander verrichten zonder zaken goed vast te leggen. Het loont zeker de moeite om daarover duidelijke afspraken te maken: hoe lang wordt er gewerkt? Betaald of onbetaald? Wat is dan het tarief? En zeker ook met het oog op de eventuele beroepsaansprakelijkheid is het verstandig duidelijk te maken op welke juridische basis de dienst/vriendendienst/opdracht wordt gebaseerd. De Groen & Van Lint Advocaten adviseert opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Call Now Button