Action in actie!

Voor arbeidsrechtadvocaten is het ontslag van een werknemer die meer dan eens te laat op het werk komt vaste prik, zeker als de werknemer ook te weinig productief is. Action vroeg de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met haar ongedisciplineerde magazijnmedewerker in het distributiecentrum te ontbinden: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:2672 .

Van belang was dat het op tijd komen schriftelijk was benadrukt, dat officiële waarschuwingen waren gegeven en dat ook het minder functioneren kon worden aangetoond. Ook onder de WWZ is dit type ontslag een “inkoppertje”, ook meen ik als arbeidsrecht- specialist dat de kantonrechter twee ontslag-gronden (7:669 lid 3 sub d en sub e BW) samen neemt, en dat mag onder WWZ nu juist niet meer. Ook de rechter vindt terecht: afspraak is afspraak! Anderzijds kreeg Action ongelijk. De werknemer handelde wel verwijtbaar maar ernstig verwijtbaar. En dus krijgt de werknemer wel de transitievergoeding mee naar huis van bijna € 5.000,-. De WWZ brengt dus geen verandering in dit “traditionele type” ontslagen: het verwijtbaar handelen moet worden vastgelegd en dan kan via een ontbinding het ontslag worden geëffectueerd. Bij de kabinetsformatie hebben de werkgevers nog wel een wenslijstje m.b.t. de WWZ, maar in de praktijk is dit type ontslag geen probleem als de werkgever tenminste de belangrijkste zaken goed vastlegt en met de werknemer communiceert!

Call Now Button