Erfenis beneficiair aanvaard. Lang wachten?

De afwikkeling van een erfenis duurt soms wel heel lang. Dat was ook het geval toen de ouders van drie kinderen overleden, de moeder als laatste op 4 januari 2005. Twee van de drie kinderen hadden de nalatenschap beneficiair aanvaard en dat betekent in beginsel dat er eerst volgens de wet vereffend moet worden voordat er iets kan worden uitgekeerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond op 9 juni 2015, na ruim tien jaar, dat de nalatenschap nog steeds niet verdeeld kon worden; er was namelijk nog niet vereffend, en men was het onderling ook nog steeds niet eens. En dan kan volgens het hof – als niet alle erfgenamen op één lijn zitten – ook de rechter nog geen verdeling geven, en dus bijvoorbeeld ook nog geen voorschot vaststellen. Deels niet-ontvankelijk, en dus opnieuw beginnen? Hier was echter wel duidelijk dat er voldoende bezit was om niet alleen alle schulden maar ook om een voorschot te betalen. De Hoge Raad (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:939) vernietigde op 19 mei 2017 het arrest van het hof. Als de belangen van de schuldeisers voldoende gewaarborgd zijn moet de rechter onderzoeken of niet tussentijds een voorschot kan worden betaald c.q. een gedeeltelijke verdeling worden gegeven! Dit geeft hoop bij onwillige mede-erfgenamen!

Call Now Button