MeerServices: hoe een hork een billijke vergoeding krijgt

MeerServices in Maassluis, een werkgever met zo’n 10 werknemers, heeft thans een vacature voor een “klant- en servicegericht persoon met een flexibele instelling, representatieve uitstraling en goede communicatieve vaardigheden” als commercieel medewerker binnendienst. De vorige medewerker, vanaf april 2010 in dienst, was namelijk een hork. Hij werd in een functioneringsverslag als volgt neergezet: “de kantjes ervan aflopen, botsen met vrijwel alle collega’s, niet accuraat en precies, commercieel slecht en stroeve omgang met klanten. Klanten breken gesprekken zelfs af en omschrijven de werknemer als een hork. Onderuitgezakte houding, ongeïnteresseerd en vermoeide uitstraling kenmerken de dagelijkse verschijning.

MeerServices geeft in 2014 een waarschuwing. Na een incident in mei 2017 is de maat vol. De werknemer gaf een schreeuwende tirade in aanwezigheid van klanten en collega’s. Vervolgens vraagt MeerServices ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter ontbindt vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Géén van de collega’s wil nog met deze medewerker samenwerken. Hoewel de kantonrechter begrip toont voor deze kleine werkgever (“niet alles kan schriftelijk gaan”) wordt het ontbreken van meer schriftelijke waarschuwingen en/of cursussen en/of coaching ernstig verwijtbaar geacht. Omdat er niets is gedaan door de werkgever ontstond er een onwerkbare situatie, aldus de rechter. Het blijft natuurlijk tobben met werknemers die kennelijk blind zijn voor opbouwende kritiek van werkgever en collega’s. In veel gevallen leidt zulke kritiek tot escalatie, maar anderzijds leidt niets doen evenzeer tot escalatie. De arme werkgever moet dus meer sturen. Bij gebreke hiervan wordt de billijke vergoeding beperkt tot 3,5 maandsalarissen: € 8.050,- bruto naast de transitievergoeding ad € 6.210,- bruto. In de gematigde billijke vergoeding komt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer tot uitdrukking, aldus de kantonrechter op 6 september 2017: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:6858. Het “muizengaatje van Asscher” wordt steeds groter!

Het is overigens de vraag of de billijke vergoeding nog wel blijft voortbestaan als de regeling voorgesteld in het regeerakkoord wet wordt: 50% extra vergoeding voor de werknemer in ruil voor het “afkopen” van een onvoldoende ontslaggrond. Wordt vervolgd.

Call Now Button