Na twee jaar ziekte van de werknemer af?

Werkgevers die een zieke medewerker hebben moeten twee jaar lang het loon doorbetalen en een uitvoerig re-integratietraject volgen, conform de Wet verbetering Poortwachter. Als die re-integratie na twee jaar niet tot resultaat heeft geleid, krijgt de werknemer recht op een uitkering van het UWV en kan ontslag worden aangevraagd.

Echter, sinds de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn recht op een transitievergoeding bij ontslag. En de wet maakt geen uitzondering voor zieke medewerkers die een re-integratietraject volgen. De werkgevers zal na twee jaar loondoorbetaling dus ook nog eens moeten afrekenen met de werknemer, zodra die ontslagen wordt. Is het oplossing werknemers dan maar niet te ontslaan en ‘sluimerend’ in dienst te houden.

Dat scheelt het betalen van een transitievergoeding, maar het heeft ook nadelen. Een sluimerend kan namelijk ook weer wakker kan worden. Dit kan het geval zijn wanneer werknemers herstellen. Als de werknemer al jarenlang niet in staat is geweest zijn werk te hervatten schatten veel werkgevers deze kans in als erg klein. Maar mocht de werknemer toch herstellen, dan kan hij nog steeds aanspraak maken op werkhervatting. Zijn arbeidsovereenkomst is immers nog steeds van kracht. Verder is het opletten bij reorganisaties. Bij het afspiegelen voor de ontslagvolgorde moet ook de zieke medewerker worden meegerekend. Dat kan betekenen dat daardoor een ongewenste uitkomst ontstaat.

Call Now Button