One tap ahead: onredelijk ontslag statutair directeur… hoge billijke vergoeding

Peperzaken (slogan: “One tap ahead”) in Groningen ontwikkelt sinds 2003 apps voor mobiele telefoons en dergelijke. Klanten als Shell, NAM en Albelli gebruiken de apps. Het is een hippe onderneming (veel baarden dus). Toch ontkomt ook een succesvolle “startup” niet aan de onverbiddelijke regels van het ontslagrecht. Tussen de directeur, één van de mannen van het eerste uur van Peperzaken, en zijn mede-“founder” en de rest van de top is frictie ontstaan, al dan niet toevallig na de overname begin 2016 door de aandeelhouders van Belsimpel. Echter, pas op 13 december 2016 wordt voor het eerst kritiek op zijn functioneren geuit (hij zou onvoldoende gestructureerd werken). Kort daarna, 16 januari 2017, wordt een AVA bijeengeroepen, met als enige agendapunt het ontslag van de directeur. Niet onverwacht meldt de directeur zich kort daarna ziek. Op 30 januari 2017 wordt de AVA toch gehouden en de directeur ontslagen. Redenen: a) disfunctioneren b) verstoorde verhouding en c) “andere omstandigheden voor ontslag”. Rechtbank Noord-Nederland beslist op 11 juli 2017 dat het ontslag niet door de beugel kan. Voor disfunctioneren is een dossier nodig en dat is er niet, de verstoring van de verhouding was te kort om structureel te kunnen zijn en ook verder was er eigenlijk geen goede reden voor ontslag. Echter, de aandeelhouder beslist over het ontslag van een statutair directeur. Doordat het ontslag volgens de rechtbank de wettelijk vereiste “redelijke grond” mist is het automatisch ernstig verwijtbaar en kan de directeur aanspraak maken op een billijke vergoeding. Zoals de Hoge Raad op 30 juni 2017 in de zaak van de ontslagen kapster voor het eerst besliste komt deze vergoeding niet alleen naast de transitievergoeding maar mogen dan ook de gevolgen van het ontslag meegewogen worden. De directeur krijgt € 60.000,- bruto als billijke vergoeding mee. Normaal zou een verbetertraject van zes maanden doorlopen hebben moeten worden, nu is dat niet gebeurd. Gederfd inkomen dus. Plus nog een vergoeding voor de diffamerende manier waarop het ontslag plaatsvond.

Ook in Silicon Valley moet men zich houden aan de nuchtere Nederlandse ontslagregels. Nu is de directeur nog jong en hij zal vast wel snel ander inkomen kunnen verwerven. Maar hoe zit het bij een oudere werknemer? Ik voorspel, ook weer niet heel moeilijk, dat het arrest van 30 juni 2017 nog tot hoge billijke vergoedingen gaat leiden.

Call Now Button