Rien ne va plus: ontslag op staande voet in casino

JVH exploiteert in het Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden een casino. Casinomedewerkers dienen uiteraard integer te handelen en vertrouwelijke casinogegevens geheim te houden. Een casinomedewerker heeft aan een vaste casinogast (en beroepsgokker) een aantal dumpschema’s doorgespeeld (schema’s waarop staat op welke dag welke automaten worden leeggehaald en geteld). Kennelijk kan kennis van deze dumpschema’s ertoe leiden dat een ervaren gokker de juiste (volle) automaten gaat bespelen. De politie wordt erbij gehaald en onderzoekt de zaak, maar vraag aan JVH om tot nader order nog geen informatie uit het onderzoek bekend te maken aan de casinomedewerkers. Pas na drie weken geeft de politie groen licht en gaat JVH in gesprek met de betrokken (25) medewerkers op de vestiging in Sassenheim. Na een gesprek met de “dumpende” casinomedewerker wordt deze op staande voet ontslagen, op 5 september 2016. De casinomedewerker stapt naar de rechter, maar krijgt ongelijk. In hoger beroep gaat het vooral nog om de vraag of het ontslag op staande voet wel onverwijld is gegeven. Een overigens terecht ontslag op staande voet dat niet onverwijld is gegeven kan door de rechter immers worden vernietigd. Het gerechtshof Den Haag besliste op 19 december 2017 dat het ontslag op staande voet onverwijld is gegeven. JVH mocht de medewerkers immers pas kort voor 5 september 2016 op de hoogte stellen van de politie. Ook het verweer dat JVH een mindere sanctie had kunnen opleggen, bijvoorbeeld een schorsing, wordt verworpen: integriteit en betrouwbaarheid zijn essentieel en JVH moet daar zonder meer op kunnen vertrouwen. Hierbij speelt een rol dat JVH schriftelijke gedragsregels had vastgelegd, die bij indiensttreding door een werknemer in ontvangst moeten worden genomen en dat JVH werknemers traint in ethisch handelen. Het doorspelen van dumpschema’s is evident onjuist. De op staande voet ontslagen medewerker moest bovendien nog € 3.365,01 schadevergoeding wegens “onregelmatige opzegging” aan JVH betalen, alsmede € 500,- boete wegens overtreding van de geheimhoudingsverplichting. De grieven hiertegen falen evenzeer.

Hoewel het ontslag op staande voet voor werkgevers veel voetangels en klemmen heeft, blijft het een onmisbaar middel om in evidente ontslagsituaties door te pakken!

Call Now Button