Op staande voet ontslagen en ook nog een schadevergoeding moeten betalen!

Werknemers die op staande voet worden ontslagen vanwege agressie na hoog opgelopen emoties willen achteraf nog wel eens aankomen met een psycholoog, die dan verklaart dat de werknemer geen verwijt gemaakt kan worden. Zo ook de werkneemster, elf jaar in dienst, die tijdens een re-integratiegesprek met haar werkgever, in aanwezigheid van haar echtgenoot, in woede uitbarstte en een tafel en stoelen naar de casemanager gooide en bovendien de lamellen van de ramen aftrok. Dat was nadat de casemanager had gezegd dat zij op een andere locatie moest re-integreren. Schade: € 700,- en ontslag op staande voet. Achteraf beriep de werkneemster zich op een uitleg van een psycholoog: de woede-uitbarsting hing waarschijnlijk samen met het traumatisch verleden van de werkneemster. Het gerechtshof Den Bosch was hiervan niet onder de indruk. Zelfs áls de werkneemster geen verwijt gemaakt kon worden van haar gedragingen was de explosie van geweld onacceptabel. Ondanks haar dienstverband van elf jaar was het ontslag op staande voet terecht. Bovendien moest zij de schade vergoeden omdat die het gevolg was van opzet dan wel bewuste roekeloosheid, en de werkneemster het tegendeel toch maar niet heeft willen bewijzen. Gerechtshof Den Bosch, 28 april 2016, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1718

Call Now Button