Te concurreren of NIET te concurreren, that’ s the question.

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere rechters geweest die een fout of onduidelijkheid in een concurrentie- of relatiebeding voor rekening en risico van werkgever lieten komen, zelfs als dit voor de werkgever apert onredelijk uitpakte. Een bekend voorbeeld daarvan betrof het concurrentiebeding waarin het woordje “niet” ontbrak, zodat dit beding de werknemer feitelijk “gebood” in plaats van verbood om concurrerende activiteiten te verrichten. De rechter oordeelde in die zaak dat de slordige formulering met het vergeten woordje “niet” voor rekening van de werkgever kwam en dat de werknemer het concurrentiebeding niet overtrad. In een recente uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden is het belang van een zorgvuldige formulering van een concurrentie- en relatiebeding nog eens bevestigd. Het ging over een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer dat de werknemer verbood om na het einde van het dienstverband relaties van de werkgever te benaderen of te bedienen. De werknemer had de arbeidsovereenkomst opgezegd en die eindigde 1 juni 2011. Enkele dagen daarvoor, op 26 mei 2011, had de werknemer via LinkedIn aan al zijn “contacten” een bericht verstuurd met als onderwerp “nieuwe job”. Het bericht meldde onder meer: “Ik ben verheugd jullie te kunnen meedelen dat ik per 1 juni 2011 in dienst treedt bij [bedrijf x]. Eindelijk een werkgever die weet hoe het werkt in assurantieland. Alleen maar bedrijfsmatige klanten, goede binnendienst en vooral weer plezier in je werk en minstens zo belangrijk, een financieel solide bedrijf. Ik houd jullie op de hoogte van mijn mobiele nummer en e-mailadres. Tijdelijk te bereiken […]”. De werkgever vond dat de werknemer met dit bericht zijn relatiebeding had overtreden. De kantonrechter steunde de werkgever in zijn standpunt. In hoger beroep vond het hof Leeuwarden echter dat het anders lag. Het hof legde het relatiebeding strikt uit en stelde vast dat het relatiebeding betrekking had op de periode na het einde van het dienstverband. Omdat de werknemer het bericht op 26 mei 2011, dus toen hij nog in dienst was, had verstuurd, was geen sprake van overtreding van het relatiebeding. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid vragen concurrentie- en relatiebeding in bepaalde tijd contracten toch al extra aandacht. Daarom is het goed om alle gebruikte concurrentie- en relatiebeding nog eens extra te checken.

Call Now Button