Vertrouwelijke e-mails naar oud-chef: ontslag op staande voet!

Hij werkte vanaf 2000 bij de ABN AMRO Bank, laatst in de functie van relatiemanager, met een salaris van € 3.700,- bruto per maand. De leidinggevende van deze relatiemanager vertrok bij de bank en richtte een enigszins concurrerend bedrijf op, Monefy. Deze leidinggevende, kennelijk goed voor zijn mensen, nam een aantal collega’s van de ABN AMRO Bank mee naar Monefy. In de jaren na het vertrek van die leidinggevende bleef het contact in stand en mailde de bankmedewerker zo af en toe eens interessante informatie toe, zoals updates van de marktontwikkeling van hypotheken en productiecijfers. Zie het als loyaliteit aan een populaire oud-chef. De bank kwam hierachter, interviewde de medewerker en ontsloeg hem vervolgens in september 2016 op staande voet (met een telefoontje op zijn vakantieadres in Canada). Overtrad de bankmedewerker nu het geheimhoudingsbeding? En was dit nu zodanig dat aan de zestienjarige carrière bij de bank op deze manier een einde moest komen? De kantonrechter en ook het gerechtshof, op 18 juli 2017, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2966 vonden uiteindelijk van wel, hoewel het gerechtshof, anders dan de bank, er niet van overtuigd was dat de bankmedewerker kwade bedoelingen had. In tegendeel, hij was zonder enig eigen voordeel te hebben beoogd spontaan te loyaal geweest naar zijn oud-leidinggevende. En bovendien bleek dat een aantal bijlagen bij de mails niet eens geopend kon worden… Desondanks ging het deels om vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie. Daar tegenover woog niet op dat de bankmedewerker in zestien jaar tijd was opgeklommen van de postkamer naar relatiemanager en steeds naar volle tevredenheid van de bank had gewerkt. En dat het ontslag ernstige consequenties voor de werknemer heeft. Einde oefening, ook als je als werknemer eigenlijk alleen maar een ander een plezier denkt te doen! Terzijde 1: de bank ontsnapte rakelings aan vernietiging van het ontslag. Zij had er na ontdekking ruim drie weken over gedaan om tot het ontslag te komen; dat was nog net “onverwijld”… Terzijde 2: de werkgever moet wel een waterdicht geheimhoudingsbeding hebben!

Call Now Button