Werknemer niet groovy: ontslag! Wel billijke vergoeding

Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Albert Verlinde, heeft diverse musici in dienst, waaronder de toetsenist Bernard Goovaerts. De heer Goovaerts was al 21 jaar in dienst. Tot omstreeks 2016/2017 geen klachten, geen slechte beoordelingen. De laatste musical waarin Goovaerts op de toetsen meespeelde was The Bodyguard, dat een kleine twee jaar liep, tot de zomer van 2017. De heer Goovaerts werd niet geselecteerd voor The Lion King en evenmin voor On Your Feet (over Gloria Estefan). Hij was, zo werd achteraf gemeld, namelijk te jazzy en had te weinig “groove”. Aldus de “musical supervisor” van de kant van Gloria Estefan. Stage Entertainment heeft in de zomer 2017 een ontslagverzoek bij het UWV ingediend, op bedrijfseconomische gronden. Dat verzoek is echter afgewezen. Sinds 7 september 2017 is de heer Goovaerts arbeidsongeschikt verklaard. Stage Entertainment probeert het nu bij de kantonrechter: er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter is het met Stage Entertainment eens. De werknemer had ook zelf laten weten dat hij geen vertrouwen meer had in Stage Entertainment, hij had geweigerd audities te doen, de werknemer had het gevoel dat hij slecht werd behandeld en mediation was mislukt. Er wordt ontbonden met toekenning van een transitievergoeding ad € 27.778,- bruto. Daarnaast besliste de kantonrechter Den Haag op 1 maart 2018 dat Stage Entertainment ernstig verwijtbaar heeft gehandeld: de heer Goovaerts moest steeds opnieuw auditie doen en werd dan op niet-objectieve criteria afgewezen. De rechter moest wel even aan het jargon wennen en vermeldt in de beschikking over de uitdrukking groove: “Naar de kantonrechter ter zitting heeft begrepen: het niet spelen in het juiste ritme/tempo”. Maar hoe kun je uit het ritme dan “groovy” zijn? Hoe dan ook, de afwijzingsgrond “te groovy” of “te jazzy” is niet objectief meetbaar en de subjectieve oordelen over werknemer gaven hem het gevoel afgeserveerd te worden. Dit terwijl hij al 21 jaar in vaste dienst was! Billijke vergoeding: € 50.000,- bruto! Het geheel uitsluiten van subjectieve oordelen bij de waardering van het functioneren van werknemers is altijd lastig, net als bij het oordelen van een rechter. Waar het om gaat is dat een werknemer een eerlijke kans moet krijgen in een beoordeling, en het na zo’n 20 jaar uitsluitend melden dat de pianist te weinig “groove” heeft, na een afgewezen poging tot ontslag op bedrijfseconomische gronden, kan niet door de beugel.

Ik voorspel: Albert Verlinde zal in de verleiding zijn om ook van dit kleine drama een musicalbewerking maken…!

Call Now Button