Wwz: voorwaardelijke ontbinding blijft

Voor werkgevers was en is van belang dat de rechter de arbeidsovereenkomst kan beëindigen als er onzekerheid is over een eerder gegeven ontslag (met name: een ontslag op staande voet). Een veel voorkomende situatie: werknemer wordt op staande voet ontslagen en vecht dit ontslag aan. Moet de werkgever nu afwachten hoe dit afloopt? Ook onder de WWZ kan dit lang duren. Beroep en cassatie zijn mogelijk. De werkgever placht dan “voor het geval het ontslag niet geldig zou zijn” ontbinding bij de rechter te vragen. Kan dit echter nog wel onder de WWZ? Ja! Zo beslist de Hoge Raad op 23 december 2016: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2998. Deze zaak ging over een werknemer van Mediant, een GGZ-organisatie, die op staande voet was ontslagen wegens onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werknemer vocht het ontslag aan en Mediant wilde niet afwachten, maar sowieso snel van deze werknemer af. Die mogelijkheid is er dus. De werkgever moet het verzoek dan wel zorgvuldig formuleren. Een belangrijke uitspraak voor de praktijk van het arbeidsrecht; de werkgever behoudt de mogelijkheid (niet: de zekerheid!) snel een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.

Call Now Button