Tag archief:

Bonus werknemer: gunst of recht?

In de eerste maanden van dit nieuwe jaar maken ondernemingen de balans op. Werknemers kijken daar vaak reikhalzend naar uit: hoe hoog is de bonus in 2022? Veel werkgevers hebben schriftelijk vastgelegd wanneer een werknemer aanspraak heeft op een variabele beloning…

Arbeidsovereenkomst? Is dat wel de bedoeling?

Veelvuldig worden overeenkomsten gesloten, mondeling of schriftelijk, genaamd “overeenkomst van opdracht” of “stage-overeenkomst” of een andere benaming, waarvan achteraf kan worden gezegd dat het eigenlijk om arbeidsovereenkomsten gaat. Wordt een dergelijke overeenkomst gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst dan is dat het entreebiljet naar ontslagbescherming, transitievergoeding, doorbetaling bij ziekte, enzovoort. Het is dus belangrijk te weten of partijen…Lees meer

Commissie Borstlap: einde flexwerk?

Op 23 januari 2020 kwam de commissie Borstlap (Commissie Regulering van Werk) met haar langverwachte eindrapport. In opdracht van de regering is deze commissie eind 2018 ingesteld om te onderzoeken waar de knelpunten in de arbeidsmarkt zitten en welke oplossingen voor die knelpunten mogelijk zijn. Knelpunten: dreigende tweedeling De commissie Borstlap ziet een groeiende tweedeling…Lees meer

Echtscheiding: dus ook verstoorde arbeidsverhouding?

Man en vrouw zijn sinds 1990 gehuwd. Hij drijft – binnen B.V.-vorm – een handelsonderneming: Scope. In 2015 vertrok de laatste werknemer, een binnendienstmedewerker, en de man vraagt aan zijn vrouw, die van oorsprong therapeute is geweest en jarenlang voor de kinderen heeft gezorgd, om bij Scope in dienst te treden als backofficemedewerker…