Tag archief:

SAS 2019: actualiteiten arbeidsrecht!

Op donderdag 16 mei 2019 zijn, net als andere jaren, accountants, administrateurs en HR-specialisten in twee uur bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

Contractuele boete: matiging?

Bouwfonds/BPD koopt grond in Wassenaar om daarop in het project Warande huizen en appartementen te bouwen. De grond moet nog gesaneerd worden. Een geïnteresseerde koopt een appartementsrecht van Bouwfonds/BPD. Bouwfonds/BPD garandeert in de koopovereenkomst dat het gekochte geen bodemverontreiniging meer zal bevatten. Ook wordt schriftelijk op initiatief van Bouwfonds/BPD een boetebeding vastgelegd: 10% van de koopprijs PER DAG! Ja, inderdaad: per dag!

Voorkeursrecht geschonden? Voetangels en klemmen!

Huurovereenkomsten inzake onroerend goed bevatten geregeld een koopoptie/voorkeursrecht. Als de verhuurder wil verkopen moet de huurder als eerste de kans krijgen om te kopen, vaak tegen een marktconforme prijs. Wat nu als het pand in strijd met de afspraak toch niet aan de huurder te koop wordt aangeboden?

Slapend dienstverband? Werkgever moet toch opzeggen!

De rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2019 als eerste rechter de knoop doorgehakt: de werkgever m├│et de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer opzeggen om die werknemer een transitievergoeding te bezorgen! …