Blog

Ontslag op staande voet na 1 juli 2015 anders?

Ontslag op staande voet houdt in dat een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd vanwege “een dringende reden”. Daarvoor is geen toestemming van het UWV vereist…

Na twee jaar ziekte van de werknemer af?

Werkgevers die een zieke medewerker hebben moeten twee jaar lang het loon doorbetalen en een uitvoerig re-integratietraject volgen, conform de Wet verbetering Poortwachter…