Blog

Arbeidsovereenkomst en boetebeding

Het is gebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst bedingen op te nemen, waarin staat wat een werknemer allemaal niet mag doen. Denk aan geheimhouding, een verbod op het verrichten van nevenactiviteiten, een relatiebeding, concurrentiebeding etc. Al dit soort bedingen is vrij “tandeloos” indien op overtreding ervan geen boete staat…

Makelaar mag niet optreden voor twee heren

Gebruikelijk is dat als een makelaar en een consument een overeenkomst sluiten die strekt tot het bemiddelen bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, de makelaar bij succesvolle bemiddeling recht heeft op courtage. Dat is prima. Wat niet prima is…

Arbeidscontract of ZZP’er?

Eén van de grote arbeidsrechtelijke thema’s van de laatste jaren is het onderscheid tussen enerzijds een werknemer en anderzijds een zzp’er, althans wat maakt nu dat een werker een werknemer is of een opdrachtnemer / zzp’er?

Ontslag op staande voet? Werkgever wees duidelijk!

Een groot aantal ontslagzaken loopt voor werkgevers niet goed af, omdat zij in het voortraject op onvoldoende duidelijke wijze aan de betreffende werknemer hebben laten weten wat zij van hem of haar verwachten. Dat is jammer.

Let it be? John Lennon vs John Lemon

Yoko Ono, de weduwe van John Lennon en mogelijk de aanleiding tot het uit elkaar gaan van The Beatles, is houdster van een groot aantal merkregistraties, onder meer, vanaf 1 augustus 2016, het Uniewoordmerk “John Lennon” voor onder meer vruchtendranken en priklimonade.