Blog

Arbeidsovereenkomst? Is dat wel de bedoeling?

Veelvuldig worden overeenkomsten gesloten, mondeling of schriftelijk, genaamd “overeenkomst van opdracht” of “stage-overeenkomst” of een andere benaming, waarvan achteraf kan worden gezegd dat het eigenlijk om arbeidsovereenkomsten gaat. Wordt een dergelijke overeenkomst gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst dan is dat het entreebiljet naar ontslagbescherming, transitievergoeding, doorbetaling bij ziekte, enzovoort. Het is dus belangrijk te weten of partijen…Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA); eerste uitspraken

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA vergroot de mogelijkheden voor een noodlijdend bedrijf om tot een herstructurering te komen buiten een faillissement om. Tot 1 januari jl. waren er eigenlijk maar twee mogelijkheden: een doorstart, al dan niet in faillissement, en een dwangakkoord. Beide alternatieven…Lees meer

Verdeling nalatenschap na 45 jaar

In 1975 overleed een weduwe, moeder van negen kinderen, oma en inmiddels overgrootmoeder en over-overgrootmoeder. De nalatenschap bevat een aantal verhuurde panden en de kinderen, erfgenamen, ruziën hierover in verschillende rechtszaken…

De waarheid! En anders verliest men de zaak…

Buitenlanders verbazen zich er al lang over dat een (conservatoir) beslag in Nederland zo gemakkelijk kan worden gelegd, meestal zonder dat de andere partij hierover tevoren wordt geïnformeerd…

Ontslag statutair bestuurder; raadgevende stem?

Het ontslag van een statutair bestuurder van een B.V. of N.V. lijkt op papier makkelijk, want kan immers plaatsvinden zonder rechter of UWV. In de praktijk blijkt het ontslag van een bestuurder echter geregeld eerder een mijnenveld dan een mooi geplaveide weg te zijn…