Blog

Verkrijgende verjaring grond: 20 jaar bezit is niet genoeg

De schaarse grond in Nederland wordt soms niet gekocht maar ingepikt, en dat soms zonder kwade intenties. En als twee partijen strijden over de eigendom van een stuk grond, ook al is het maar een paar vierkante meter, komt de rechter er vaak aan te pas. In de categorie “landjepik-zaken” was het vertrouwde beeld dat…Lees meer

Neprecensies: wanneer komt de ACM in actie?

Het is alom bekend: er wordt op behoorlijke schaal gehandeld in neprecensies. Bedrijven kopen positieve reviews op bijvoorbeeld Google of Facebook om hoger op de zoekmachine te kunnen komen. Maar ook het omgekeerde gebeurt: bedrijven kopen of plaatsen fake reviews om hun concurrenten in een slecht daglicht te stellen…

Nadeelcompensatie: afgesloten tuincentrum krijgt geen vergoeding

Tuincentrum De Mooij, gelegen in het buitengebied van Katwijk-Rijnsburg, is alleen toegankelijk via de Noordwijkerweg. De gemeente Katwijk sluit de Brouwerstraat in Rijnsbrug, een belangrijke toegangsweg naar het tuincentrum, van half februari tot half juli 2013 in beide richtingen af in verband met de herinrichting van de nabijgelegen Brouwerstraat. Het bedrijf lijdt een behoorlijk omzetverlies en winstderving als gevolg van de afsluiting…

COA wijst zwangere sollicitante af: jaarsalaris schadevergoeding

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft van december 2014 tot 1 april 2015 een uitzendkracht op de locatie Gilze en Rijen aan het werk gehad. Die uitzendkracht ontvangt een positief getuigschrift. Korte tijd later komt de functie van casemanager vrij, waarop deze sollicitante solliciteert. Aan het einde van de twee sollicitatiegesprekken lijkt de boodschap positief te worden maar deelt de sollicitante mee dat zij zwanger is. Op 14 december 2015 volgt telefonisch een afwijzing…

Rechtsonzekerheid ten top: Deliveroo-bezorgers zijn nu wel werknemers!

In de zomer van 2018 oordeelde de kantonrechter in Amsterdam nog dat een Deliveroo-bezorger géén werknemer was, maar op 15 januari 2019 oordeelde een andere kantonrechter, opmerkelijk genoeg óók van de rechtbank Amsterdam, dat Deliveroo-bezorgers wel degelijk werknemers zijn. Snapt u het nog?