Blog

Overgang pensioenaanspraken

Nu de economie weer aantrekt zien we dat het vertrouwen van ondernemers toeneemt, hetgeen zich onder andere uit in een toename van het aantal fusies en overnames. Dit zijn vaak ingrijpende gebeurtenissen…

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer brengt een groot aantal verplichtingen voor de werkgever met zich mee…

Ontslag statutair bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder is vaak iets eenvoudiger dan ontslag van een “gewone” werknemer, maar er is wel een omvangrijke checklist met formele stapjes, die zorgvuldig nagelopen moet worden…

Sylvana zegt (niet!) op

Sylvana Simons heeft het bij de Tweede Kamerverkiezingen begin april 2017 niet gered. Eerder was zij korte tijd mede het gezicht van DENK, de partij van Kuzu en Öztürk…

Werknemer of zzp’er?

Hij was, als bedrijfsleider, verantwoordelijk voor Restaurant Plancius in Amsterdam, volgens TripAdvisor nummer 1.470 van de 3.132 restaurants in Amsterdam…

Wwz: voorwaardelijke ontbinding blijft

Voor werkgevers was en is van belang dat de rechter de arbeidsovereenkomst kan beëindigen als er onzekerheid is over een eerder gegeven ontslag (met name: een ontslag op staande voet)…

Concurrentiebeding alive and kicking

Veel werkgevers (en ook veel werknemers…) verkondigen de stelling dat concurrentiebedingen “toch niet werken” of zelfs: “ongeldig zijn”…