Blog

Testament nietig? Wilsonbekwaam?

Het lijkt steeds vaker voor te komen (we worden ouder en vaak ook wel rijker, en lijden ook steeds vaker aan dementie…) dat de geldigheid van een testament bij de rechter wordt aangevochten. Als de erflater bij het opmaken van zijn testament zodanig in zijn geestvermogens is gestoord dat hij wilsonbekwaam is, dan kan bijvoorbeeld…Lees meer

Koek of pannenkoek? Verschil ruim € 8 miljoen! Uitleg werkingssfeer

Een bedrijf dat sinds 1995 pannenkoeken en poffertjes produceert heeft voor haar werknemers sinds 1 januari 2000 een pensioenregeling. Begin 2017 ontving dit bedrijf een brief van het Pensioenfonds Zoetwaren: het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit. Het bedrijf maakt immers (pannen-)koeken. Er moet dus aan achterstallige premies € 8.548.450,92 worden betaald!